top of page

תנאי השירות וביטול עסקה - "הצנחניה" | GoJump

 1. צניחה חופשית יכול לבצע כל אדם מגיל 12 ומעלה וללא מגבלות רפואיות או פיזיות כלשהן.
  במקרה של ספק יש לקבל את אישור החברה מראש ובכתב. בכל מקרה אישור על ביצוע הצניחה יתקבל רק במקום ביום הצניחה,
  לאחר פגישה עם מדריך צניחה אשר ירתום, יתדרך ויאשר ללקוח לבצע את הצניחה.

 2. השירות כפוף לקבל כל אישורי חיל האויר, רשות התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה.

 3. השירות תלוי במזג אויר סביר המאפשר ביצוע צניחה חופשית בטוחה בהתאם לנהלי החברה.

 4. ידוע לי כי בכל שלב הפעילות עשויה להתבטל ו/או להתעכב ו/או להדחות כתוצאה ממז"א ו/או הנחיית הגורמים המאשרים ו/או 'כוח עליון', זאת ללא הודעה מראש וללא התרעה.

 5. השירות כפוף בחתימת הצונח על טופס "הסכמה לנטילת סיכון וביצוע צניחה חופשית מרצון" והצהרת בריאות תקינה.
  צונח המסרב לחתום על הטופס הנ"ל ביום הצניחה, או שהצהרת הבריאות שלו אינה מתאימה, יגבו ממנו דמי ביטול ע"ס 450 ש"ח בעבור כל מקום ששריין.

 6. השירות ינתן אך ורק בימי פעילות קבועים מראש שיפורסמו ע"י החברה בהתאם למיקום הפעילות שימסר ללקוח.

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להצניח אדם שלא עומד בתנאי הסף לצניחה חופשית אשר מפורטים באתר האינטרנט שלה ובטופס ההסכמה לביצוע צניחה חופשית.
  על מזמין השירות, החובה להצהיר בעת ההזמנה על משקל וגובה הצנוח מדוייק ככל הניתן,
  במידה ולא יהיה ניתן לבצע את הפעילות כתוצאה מהצהרה שגויה החורגת ממגבלות יצרני הציוד והחברה הדבר יחשב כביטול ההזמנה,
  מזמין השירות יחוייב בעלות ביטול הזמנת השירות 450 ש"ח עבור כל מקום ששוריין.

  ללא קשר לעלות השירות, קיימות מדרגות משקל, בגינן ישנה תוספת למחיר הצניחה: 90 -99 קג. 100 - 109 קג. 110 - 115 קג.

 8. משך הפעילות - כ- 4 שעות מרגע ההגעה למתחם מקום ביצוע הפעילותיתכנו מקרים קיצוניים שאינם בשליטת החברה,
  בהם הפעילות עשויה להמשך מעבר ל- 5 שעות. הפעילות עשויה לכלול המתנה ממושכת.

 9. לעיתים שעת ההזמנה עשויה להתעדכן, במקרה הצורך תמסר על כך הודעה מוקדם ככל הניתן.
  על המזמין מוטלת האחריות ליצור קשר עם החברה ביום הפעילות לוודא שהפעילות מתקיימת כסדרה.

 10. על הצונח חובה להגיע עם תעודת זהות ישראלית אישית ותקינה או רישיון נהיגה תקף או דרכון תקף.
  צונחים בני 16 שנים ומעלה חייבים להצטייד בתעודת זהות אישית ותקינה.
  צונחים בני פחות מ 18 שנים חייבים להצטייד בתעודה מזהה של אחד ההורים + ספח. (לא צילום).
  אזרח זר - חייב להצטייד בדרכון אישי בתוקף.
  צונח אשר יגיע ללא תעודה מזהה כמפורט מעלה לא יוכל לצנוח ויגבו ממנו דמי ביטול בסך 450 ש"ח.

 11. הזמנה קבוצתית - במידה והוזמנה צניחה לקבוצה, יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לפצל את הצונחים לטיסות נפרדות, זאת על פי שיקול דעת החברה הבלעדי בהתאם לנהלי הבטיחות והטיסה וללא הודעה מוקדמת.

 12. גובה הצניחה - יתכנו מקרים חריגים כתוצאה ממזג אויר ו/או הנחיית הבקרה האוירית בהם בזמן אמת גובה הצניחה שהוזמן עשוי להשתנות, זאת ללא הודעה מוקדמת או אפשרות לביטול על פי ההנחיות או על פי שיקול מקצועי.
  החברה תעשה כל שביכולת על מנת לספק את הצניחה מהגובה שהוזמן. בהמשך לאמור לעיל, גובה הצניחה לא יפחת מ 9,000 רגל - גובה מינימלי.
  במקרה של פער גדול מ- 2000 רגל בגובה הצניחה, ינתן החזר כספי יחסי.

 

תנאי ביטול עסקה בעת רכישת כרטיס צניחה דרך אתר האינטרנט של החברה ו/או טלפונית:

 

 1. לקוח אשר ביצע הזמנה דרך אתר האינטרנט של החברה, שריין תאריך ושעה, ישלם במעמד ההזמנה 100 ש"ח מקדמה בעבור כל מקום ששוריין.

 2. מקדמה זו תקפה למימוש במשך 60 ימים ממועד ביצוע ההזמנה למימוש כחלק מסכום כרטיס הצניחה שירכוש ביום הצניחה אליו יגיע.

 3. מקדמה זו אינה ניתנת לזיכוי, ביטול החזר בשלום שלב, ותעמוד לרשות הלקוח כמוזכר בסעיף 2.

 4. באפשרות הלקוח לדחות את מועד הצניחה בהודעה של לפחות 24 שעות טרם מועד הצניחה אותו שיריין ביום החברה. במקרה זה, הלקוח ישלם מקדמה נוספת של 100 ש"ח
  עבור כל מקום שנדחה, סך כל המקדמה תעמוד לרשותו כמוזכר בסעיף 2.

 5. לקוח אשר דחה / ביטל פחות מ 24 שעות טרם מועד הצניחה ו/או לא הופיע במועד הצניחה - יגבו ממנו דמי ביטול ע"ס 450 ש"ח בעבוד כל מקום ששוריין ביומן החברה.

 6. לקוח אשר רכש קופון/כרטיס לצניחה חופשית טלפונית או דרך אתר האינטרנט של החברה ואינו מימש אותו או אינו ביצע שיריון מקום ביומן החברה, 
  רשאי לבטלו ולקבל החזר כספי בגין הקופון/כרטיס עד 14 ימים מיום הרכישה וזאת בניכוי 100 ש"ח או 5%, הנמוך בינהם, מכל קופון אותו רכש.
  לאחר 14 ימים הקופון/כרטיס אינו ניתן לביטול או החזר.

  למען הסר ספק, בכל מקרה בו יתבצע החזר תשלום ללקוח אשר שילם מראש את עלות הכרטיס, תנוכה מהסכום ההחזר 100 ש"ח או 5%, הנמוך בינהם.
  כמו כן, בכל מקרה בו שולמה מקדמה עבור צניחה, המקדמה אינה ניתנת להחזר, זיכוי או ביטול ותעמוד לרשות הרוכש למימוש בתוך 60 ימים ממועד התשלום.

  במידה והפעילות לא תתקיים כתוצאה ממזג האויר, או החלטת הגורמים המאשרים ו/או 'כוח עליון', ניתן לממש את הכרטיסים במועד חליפי לפי זמינות החברה, לחילופין ניתן לבטל את הכרטיסים זאת בניכוי 100 ש"ח או 5% הנמוך מבינהם.

  יש להעביר את הבקשה לביטול באופן כתוב בדוא"ל ל Info@GoJump.online, בקשת ביטול תטופל בתוך 2 ימי עסקים מיום קבלתה.

במידה ופעילות תופסק כתוצאה ממזג האויר, או החלטת הגורמים המאשרים ו/או 'כוח עליון', לא ינתן כל פיצוי למעט החזר הסכום ששולם בגין שירותי החברה אותם שילם הלקוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות למימוש במועד חליפי על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לנסיבות, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה או הפיצוי כתוצאה מהסיבות הנ"ל. למען הסר ספק, מקדמה ששולמה מראש אינה ניתנת להחזר.

צילום הצניחה:
 

צונח/ת שרכש / קיבל במתנה את צילום הצניחה יצהיר כי הוא:
מסכים כי אם דמותי ו/או תמונה שלי יופיעו  בסרט ו/או תמונות שצולמו ע"י צוות "הצנחניה", יוכל המועדון להשתמש בחומרים אלו לפי שיקול דעתו לרבות למטרות פרסום, יח"צ, בידור או קידום ללא כל תמורה או תשלום.

 

הובהר לי כי יתכן והצילום, אף על פי שבוצע על ידי צוות מיומן, לא יצא כשורה או בכלל, ועל כך אין כל פיצוי מעבר להחזר הסכום ששולם בעבור צילום זה (הנמוך מבינהם אם מדובר בצילום כפול) ולא תהא לי כל טענה או דרישה בעניין כלפי המועדון ו/או הצוות.
בהמשך לאמור לעיל, במידה והחברה תמצא לנכון, יועברו כרטיסי הזיכרון / קבצי הגלם למעבדה לצורכי שחזור, תהליך זה עשוי להמשך עד 70 ימי עסקים.

במידה והצונח בחר בצילום כפול ע"י צלם מקצועי תמונות + וידאו, ונפל פגם באחד הצילומים, יבוצע החזר כספי יחסי בגין הצילום שנפגם בלבד, תמונות או וידאו לפי הנוסחה הבאה.
שירות צלם מקצועי בסיסי (וידאו או תמונות) 75%, צלום מקצועי משלים (וידאו או תמונות) 25%.

 

הצילומים יועברו אל הצונח או מי מטעמו באמצעות קישור בדואר אלקטרוני עד 7 ימי עסקים מתאריך הצניחה או מועד תשלום הצילום + 7 ימי עסקים (המאוחר מבינהם), לכתובת הדוא"ל אותה ציין על טופס הצניחה.

הובהר כי על הצונח או מי מטעמו להוריד את הצילומים וליצור גיבוי.

הובר כי החומרים עשויים לכלול חומר שיווקי של מועדון הצניחה כמו "לוגו" או דרכים ליצירת קשר.

מועדון  "הצנחניה" אינו שומר סרטים / תמונות של לקוחות לתקופה העולה על 30 ימים רצופים.

מועדון "הצנחניה" / "GoJump" יעביר לצונח את סוג הצילום שרכש כפי שסומן על טופס הרישום לצניחה.
לא ניתן להחליף את סוג הצילום לאחר שנבחר במעמד הרישום לצניחה.

לקוח שבחר בצילום וידאו יקבל סרטון ערוך על פי סטנדרט העריכה של החברה, לא ניתן לבצע שינויים בצורת עריכה זו או בפס הקול. לקוח המעוניין לקבל את החומר ללא עריכה יוכל לעשות זאת במידה וציין מראש לפני הצניחה שזה רצונו, אחרת

צונח אשר יבקש לקבל את חומרי הגלם של הצניחה, ישלם סך של 50 ש"ח כולל מע"מ לטובת העברת כל חומר שצולם ללא עריכה וקובץ מאוחד. החומרים ישלחו אל הלקוח בתוך 30 ימי עסקים כקישור להורדה בדוא"ל. לא ימסרו חומרי גלם במקום  / ביום הצניחה.

למען הסר ספק החומר שיצולם יכולל "לוגו" ו/או מספר טלפון ו/או תוכן פרסומי של החברה גם אם מדובר ב"חומר גלם".

צונח המבקש לקבל את חומרים שצולמו ללא חומר שיווקי של הצנחניה "RAW" יוכל לעשות זאת במידה ורכש את הצילומים במחיר המחירון המלא ללא הנחות שניתנו במעמד הרכישה / הזמנה / אוכלוסיה.

סלפי לבחירה - 350 ש"ח.

סלפי כפול - 700 ש"ח

מקצועי לבחירה - 690 ש"ח.

מקצועי כפול - 890 ש"ח.

 

טלפון לבירורים - 073-224-8386

דוא"ל - Office@Sky-jump.co.il

bottom of page