top of page

יש לך שובר לצניחה?

שריינו מקום באתר!

יש לך שובר לצניחה מאתר "חבר" / "בהצדעה" / "ביחד בשבילך" / "הייטקזון"?

ניתן לשריין מקומות בלחיצה מטה.

* שיריון המקומות כפוף למסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון אשר יחוייב ב- 1 ש"ח בעבור כל מקום ששוריין.

ביום הצניחה, עליך להציג את השובר / קוד במועדון הצניחה. יש לוודא טרם ההזמנה כי השובר בתוקף ומתאים למועדון הצניחה GoJump.

תנאי עסקה:

ניתן לדחות מועד ששוריין בהודעה של 24 שעות מראש לפחות בהודעת דוא"ל חוזרת לאישור ההזמנה.

אי הגעה או ביטול פחות מ 24 שעות לפני מועד הצניחה יגבו מאמצעי התשלום 450 שח דמי ביטול בעבור כל מקום ששוריין.

בביצוע הזמנה דרך מערכת זו הנך מאשר את תנאי ההזמנה המפורטים מעלה.

bottom of page