top of page

יש לך שובר לצניחה?

שריינו מקום באתר!
יש לקרוא את ההנחיות בעיון.

יש לך כרטיס מתנה בתוקף? או שובר לצניחה מאתרים "חבר" / "בהצדעה" / "ביחד בשבילך" / "הייטקזון" / "מקס" / "שווה" / "ביימי" / "הצנחניה" ועוד..?

ניתן לשריין מקומות בלחיצה מטה.

* שיריון המקומות כפוף למסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון אשר יחוייב ב- 1 ש"ח בעבור כל מקום ששוריין - לא ניתן לשריין עם כרטיסי טעונים או דביט דיירקט.

ביום הצניחה, עליך להציג את השובר / קוד במועדון הצניחה. יש לוודא טרם ההזמנה כי השובר בתוקף ומתאים למועדון הצניחה GoJump.

ניתן לשריין גם טלפונית עם נציג - שיריון טלפוני בעלות חד פעמית של 15 ש"ח. במספר 08-3006590

תנאי ההזמנה:

ניתן לדחות מועד ששוריין בהודעה של 24 שעות מראש לפחות בהודעת דוא"ל חוזרת לאישור ההזמנה.
 

דחיה פחות מ-7 ימים טרם מועד הצניחה תגבה מקדמה ע"ס 100 ש"ח בעבור כל מקום ששוריין.

המקדמה אינה ניתנת להחזר ותקפה למימוש עבור תוספות לצניחה במשך 60 ימים.
 

אי הגעה או ביטול פחות מ 24 שעות לפני מועד הצניחה יגבו מאמצעי התשלום 450 שח דמי ביטול בעבור כל מקום ששוריין, שאינם ניתנים להחזר או קיזוז.

בביצוע הזמנה דרך מערכת זו הנך מאשר/ת את תנאי ההזמנה המפורטים מעלה והתנאים המלאים המפורטים באתר החברה.

המקומות ישוריינו רק עם מסירת אמצעי תשלום תקין וקבלת אישור חברת האשראי המנפיקה.

bottom of page